Naši prvňáčci

„Ahoj, prázdniny! Byly jste prima, byly jste krásné, ale všechno jednou končí…..“

Začal nový školní rok 2019/2020. Dne 2. září se před školou sešli naši žáci – odpočati a připraveni vrátit se do školních lavic. Zvláště slavnostně se cítili naši prvňáčci, kteří přišli v doprovodu svých rodičů i prarodičů. S velkým očekáváním i odhodláním následovali své paní učitelky do tříd. Zde je již čekalo přivítání od pana ředitele Václava Peteříka a pana Karla Neubergera , zástupce MěÚ ve Stříbře. Děti obdržely i několik praktických dárečků, které se jim budou hodit při vyučování.

Kolik nových žáčků se nakonec sešlo? Ve třídě 1. A máme 22 prvňáčků a v 1.B je 23 prvňáčků.

Fotografie z prvního školního dne je možno zhlédnout na stránkách FOTOexpres Trávníčková (facebook), případně na odkazu https://www.zonerama.com/FOTOexpres-travnickova/Album/5602595

Všem prvňáčkům přejeme úspěšný, pohodový školní rok, ať se vám v naší škole líbí!

Mgr. Pavlína Kašíková a Mgr. Hana Kalistová

GO kurz ZŠ Mánesova

Je tu nový školní rok a s ním nové šesté třídy v ZŠ Mánesova. Natěšené děti odjely s novými třídními učitelkami na tradiční seznamovací GO kurz ve Svojšíně, kde měly možnost lépe, a hlavně jinak než ve školní lavici, poznat nejen své spolužáky a třídní učitelky, ale i samy sebe. Více či méně fyzicky i psychicky náročné aktivity vedené metodikem prevence patologických jevů Mgr. Václavem Dedkem a psycholožkou Mgr. Alenou Matějkovou byly zaměřeny především na rozvoj komunikace, spolupráce, empatie, sebepoznání, řešení problémů a konfliktů a upevnění pozitivních vzájemných vazeb ve třídách.

A co se dětem nejvíce líbilo? Každému asi něco jiného. Velký úspěch měla bezpochyby noční hra, dostihy, opékání vuřtů a úžasný tradiční „Dedkův čaj.“

Mgr. Alena Kadlecová, Mgr. Zdeňka Rottenbornová,

třídní učitelky 6.A a 6.B

 

Ohlédnutí se za Dnem školy

„Retro, aneb, co bylo i nebylo v uplynulých 20 letech“

Takový byl námět letošního Dne školy, který proběhl v sobotu 22. června 2019.

Do přípravy a průběhu se zapojila většina zaměstnanců a žáků školy. Učitelé a žáci nacvičovali vystoupení s hudbou i bez hudby, chystali si stánky s různými suvenýry, zajištěno bylo velké pódium, lavice, … Pozadu nezůstali ani rodiče, kteří přispěli sladkostmi do školní kavárny. Nezklamal ani sv. Petr, který seslal na Stříbro liják až hodinu po skončení akce.

Přibližně 200 diváků společně s panem starostou Votavou mohlo v příjemném počasí sledovat zhruba hodinový program plný pohybu žáků z většiny tříd naší školy. Po jeho skončení si mohli zájemci vyzkoušet střelbu z luku nebo z laserové zbraně díky pomoci DDM Stříbro, vybrat si nějaký suvenýr u stánků jednotlivých tříd, navštívit netradiční hudební dílnu a nebo se občerstvit ve školní kavárně a bufetu.

20. den školy se určitě vydařil. Díky všem, kteří se o to zasloužili!

Mgr. Václav Peteřík

Den školy – sladký příspěvek rodičů
Peteřík Štěpán                                       1. A
Brabcová Kristýna                                8. B
Pošvicová Klára, Adéla                       8. B, 4. A
Zoubek Roman                                     1. A
Badawy Mariam, Omar                     1. B, 2.
Horvát Jakub                                        4. B
Miltová Anna                                          1. B
Földes Radek                                          6. A
Pulkevič Matyáš                                    3. B
Tomášková Anna                                 1. B
Artim David, Josef                              9. A, 7. A
Čečil Petr, Ondřej                               1. A, 5. B
Čečková Zuzana                                 9. A
Žůrek Jiří                                               2.
Kudlíková Adéla                                1. A
Kudlík Jiří                                            7. A
Capouchová Tereza, Zuzana       3. B, 6. A
Szewczykowski Sebastian            PT
Prokopová Sarah, Lucie                1. B, 4.  B
Petřina Dominik                               5. B
Svobodová Eliška                           4. B
Buba František                                3. B
Alexová Viktorie                              1. A
Brichta Václav                                 1. B
Urbanová Dorotka                        1. A

Výtvarná soutěž Stříbrská lampa má své vítěze

Do Světa fantazie nahlédla odborná porota při hodnocení 253 výtvarných 16. ročníku výtvarné soutěže Stříbrská lampa. Téma Svět fantazie, Fantazie ve světě zaujalo mladé výtvarníky z 18 českých a 6 německých škol. Děti kreslily, malovaly, lepily, tiskly krásné obrázky, vytvořily prostorové práce z různých materiálů, byla zastoupena i keramika. Všem účastníkům děkujeme za příspěvky do  soutěže a srdečně gratulujeme vítězům. S účastníky a vítězi soutěže, jejich rodinnými příslušníky a  dalšími příznivci Stříbrské lampy jsme se sešli při předávání cen na vernisáži dne 30.5. v 16.30 hod. v krásných prostorách stříbrského muzea.

 

Dopravní soutěž a úspěchy ZŠ Mánesova

V pátek 26.4. se konalo v Tachově okresní kolo dopravní soutěže. Z naší školy se soutěže zúčastnila dvě smíšená družstva. Za starší kategorii soutěžili Jan Karlík, Filip Kašík, Kristýna Brabcová a Adéla Benediktová, za mladší to byli Dominik Petřina, Petr Tvrdý, Mariana Kinkalová a Květa Dvořáčková. Žáci porovnali své znalosti a dovednosti ve čtyřech disciplínách: jízda na kole na dopravním hřišti, jízda zručnosti, testy z pravidel silničního provozu a praktické provedení první pomoci. Obě družstva si vedla velmi dobře. Starší žáci obsadili druhé místo a mladší žáci třetí místo. Gratulujeme!

Masopust na 1. stupni ZŠ Mánesova

     V úterý 5. 3. 2019 na ZŠ Mánesova vyvrcholily přípravy na oslavy Masopustu. Žáci přípravné třídy a prvního stupně si společně se svými třídními učitelkami a asistentkami přichystali masopustní masky. Třídy v masopustních kostýmech se nejdříve shromáždily na školním dvoře, kde byly přivítány ředitelem školy. Potom se celý průvod vydal směrem k  náměstí. Středem města bylo slyšet jásot, masopustní pokřik a hudební doprovod. Třídy se potom rozdělily na dvě skupiny, které šly pozdravit děti ve stříbrských mateřských školách. Jeden proud zamířil na MŠ Přístavní a druhý na MŠ Soběslavova. Zde žáci přípravné třídy a prvního stupně ZŠ Mánesova pozdravili děti, paní učitelky a paní asistentky z mateřských škol. Za zvuku hudby a známých písniček si mohli všichni zazpívat a zatančit. Po předání drobných dárků se potom první stupeň ZŠ Mánesova s osazenstvem mateřských škol rozloučil a vydal se na cestu zpět do školy.

     Základní škola Mánesova tak pomohla obyvatelům a návštěvníkům Stříbra připomenout oslavy masopustu i samotné masopustní úterý.

Vánoční soutěž na ZŠ Mánesova

V průběhu měsíce prosince probíhala na 1. stupni ZŠ Mánesova již tradiční vánoční soutěž. Tentokrát měly děti možnost vyrobit vánoční svícen. Rozhodnutí poroty bylo následující:

  1. místo: Dominik Petřina, 5. B
  2. místo: Ema Florusová, 3. B
  3. místo: Adéla Kopfová, 5. A , Sofie Kvetková, 2. třída
  4. místo: Viktor Synek, 5. B,  Jakub Erbes, 3. A, Anna Miltová, 1. B

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

První lednové pondělí se ve Stříbře uskutečnila každoroční Tříkrálová sbírka. Žáci ZŠ Mánesova vyrazili 7. ledna do ulic v doprovodu zaměstnanců Farní charity Stříbro a dobrovolníků, aby, přestrojení za krále Kašpara, Melichara a Baltazara, pomohli vybrat příspěvky, které podpoří různé charitativní projekty.

Tříkráloví koledníci, kteří se ráno se zapečetěnými kasičkami rozešli po celém městě, se krátce po poledni znovu shledali ve velkém sále stříbrské radnice, kde je přijal starosta města Ing. Václav Votava. Pan starosta dobrovolníky ocenil za to, že se na dobročinné akci podíleli a vyjádřil potěšení, že se město Stříbro do sbírky pravidelně zapojuje.

Úspěch Tříkrálové sbírky – největší dobrovolnické akce v České republice – závisí na ochotě a spolupráci nás všech. Proto bych chtěl za ZŠ Mánesova vyjádřit poděkování 51 koledníkům a jejich rodičům, pracovníkům Farní Charity Stříbro a dobrovolníkům, a především všem štědrým občanům, kteří do sbírky přispěli.

Mgr. Miroslav Fikrle

Ohlédnutí za prosincovou „šňůrou“ dětského pěveckého sboru

K období adventu neodmyslitelně patří tóny vánočních melodií. I náš školní pěvecký sbor pod vedením Mgr. Blanky Červené s hudebním doprovodem Mgr. Michaely Erbesové se snažil zpříjemnit stříbrské veřejnosti tento čas svými vystoupeními. A že jich nebylo málo!

Svoji koncertní šňůru jsme zahájili 1. adventní neděli na stříbrském náměstí při rozsvěcení vánočního stromu.
Pokračovali jsme 13. prosince, kdy se konal Adventní koncert spřátelených českých a německých škol v krásném prostředí moderního kostela v Altenstadtu (SRN). Zde vystoupil také školní band pod vedením Mgr. Kláry Kastlové.

V sobotu 15. prosince jsme byli pozváni na akci „Slet andělů“ do Rozvadova. V malebném kostelíku jsme zazpívali asi 150-ti členné sešlosti část svého vánočního repertoáru. Byli jsme zde nadšeni vřelým přijetím a milou atmosférou. Pro nás vskutku andělské odpoledne.

Hned následující den, 3. adventní neděli, se uskutečnil náš největší předvánoční koncert se skupinou Teepee ve stříbrském kině. Bylo pro nás velkým zážitkem zazpívat si s tak vynikajícími muzikanty – Terezou Lavičkovou a Mírou Patočkou.

18. a 19. prosince nás čekaly dvě již tradiční školní akce – podvečerní „Zpívání u Betléma“ na dvoře školy a „Zpívání na schodech“, kterým jsme snad zpříjemnili dopoledne všem žákům i učitelům naší školy. Na obou těchto akcích vystoupil opět i školní band, tentokrát obohacený i o šikovné sólisty z 2. stupně.

Na 20. prosince nás přizval divadelní soubor Divoch, abychom se stali součástí jejich oživlého Betlému. A to už jsme byli téměř ve finále, protože hned následující den jsme zakončili naše předvánoční „turné“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře na netradičním vánočním koncertu s plzeňskou folkovou kapelou HoP a ŠaVani a skupinou Michala „Rajčáka“ Vokurky a jeho přátel.

Tímto koncertem jsme příjemně ukončili pěkné, ale zároveň náročné období našich předvánočních akcí. Všem dětem, které se jich účastnily, patří velké poděkování za jejich nasazení, píli, zodpovědný přístup a vzornou reprezentaci školy a také za radost, kterou všem svým posluchačům určitě přinesly.

Za pěvecký sbor ZŠ Mánesova, Stříbro

B. Červená, M. Erbesová