Kam na školu? Kam do učení?

Proč je volba povolání důležitá? Podle čeho se při volbě další střední školy rozhodovat? Jak zhodnotit sám sebe? Jak poznat klady a zápory konkrétní profese? Jak mít zodpovědnost při rozhodování o své budoucnosti? Jaké je uplatnění na trhu práce v daném regionu po úspěšném ukončení vzdělávací cesty? Na tyto a další otázky odpovídali všem vycházejícím žákům Základní školy Mánesova ve Stříbře pracovníci IPS Úřadu práce v Tachově Bc. Oldřich Struček a p. Tereza Strychová. Beseda se konala 1. 12. 2021 v budově základní školy, samozřejmě při dodržení všech epidemiologických opatření. Setkání se zúčastnila také zástupkyně Rekrutačního pracoviště v Plzni a představila žákům Vojenskou střední školu a vyšší odbornou školu MO v Moravské Třebové a Sokolově. I další host, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie ve Stříbře, zdůraznil budoucím studentům přednosti studijních oborů „své“ školy.

Základní škola Mánesova od začátku školního roku informuje své vycházející žáky o možnostech studia na středních školách. Ti se společně s Mgr. K. Kastlovou a Mgr. V. Dedkem zúčastnili prezentace středních škol, akce „Posviť si na budoucnost“, v DEPU2015 v Plzni. Zájemci o učební obory navštívili Střední odborné učiliště v Plané, kde si prohlédli pracoviště a stali se součástí školou připravených workshopů. Také učitelky českého jazyka a matematiky ochotně pomáhají vycházejícím žákům s přípravou na přijímací zkoušky, i když to není jejich povinností. Rodiče vycházejících žáků mají možnost kdykoliv se s dotazy obrátit na kariérovou poradkyni školy. Ta pro zájemce při on-line třídních schůzkách připravila setkání, kterého se zúčastnili i zástupci obou stříbských středních škol, Gymnázia a OA a SOŠ ve Stříbře.

V dubnu při přijímacím řízení budeme všem vycházejícím držet palce!

Za ZŠ Mánesova Stříbro: Mgr. Klára Kastlová, výchovná a kariérová poradkyně

Vánoční andělská soutěž na ZŠ Mánesova

I v letošním školním roce se na ZŠ Mánesova pod vedením paní učitelky Jany Lopušanové uskutečnila tradiční Vánoční soutěž pro žáky a žákyně přípravné třídy a prvního stupně. Tentokrát bylo téma Anděl. Do velmi nápadité andělské soutěže bylo vyrobeno celkem 81 andělů. Na část z nich se může široká veřejnost podívat do altánu vedle stříbrské radnice a zbytek andělů zdobí školní jídelnu naší základní školy.

A jak celkově soutěž dopadla? Cenami za první až třetí místo se mohou těšit tito žáci a žákyně:

1. místo: Agáta Matějková, III. A, Eva Bukovjanová, I. B

2. místo: Tomáš Florus, III. B, Jiří Buba III. B

3. místo: Johanka Stachová I. B, Tadeáš Vácha, III. A

Za svou účast v letošní andělské soutěži byly zároveň také odměněny všechny soutěžící děti.

 

Přijmeme kvalifikovaného pedagoga

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, p. o. přijme od 1. 9. 2021 kvalifikovaného pedagoga, učitele 2. stupně, s aprobací matematika, fyzika, informatika. Nástup možný v měsíci srpnu 2021.

Informace na tel. čísle: 374 622 406, e-mail: peterik@zs-manesova.cz.

Základní principy distanční výuky

  1. Každý vyučující zodpovídá za výuku v předmětu a třídě, kde vyučuje.
  2. Výuka probíhá na platformě Microsoft Teams on-line (synchronně v omezeném rozsahu s přihlédnutí k věku žáků a zdatnosti obou stran nebo asynchronně), ve výjimečných případech e-mailem nebo off-line tištěnými učebními materiály.
  3. Výuku vykonávají učitelé ve škole (kmenové třídy, odborné učebny, kabinety), ve výjimečných případech po domluvě na jiném místě.
  4. Prioritami jsou předměty Český jazyk, Matematika, Cizí jazyky. Menší důraz je na tzv. naukové předměty. Upozaděny jsou „výchovy“, zde  doporučeno zejména zaměření na aktivity manuální.
  5. Učitelé upřednostňují formativní hodnocení žáků.

Mgr. Václav Peteřík                          Ve Stříbře dne 14. 10. 2020
ředitel školy

Oznámení rodičům žáků

Od 14. 10. 2020 začíná z rozhodnutí vlády na všech základních školách povinné distanční vzdělávání. Od zítra 14. 10. mají všichni žáci odhlášený oběd. Od 15. 10. do 23. 10. mohou žáci na oběd přijít (nebo si pro oběd přijít) předním vchodem školy od 11:00 do 11:30. Podmínkou je přihlášení obědů u vedoucí ŠJ.

O prázdninách 26. – 30. 10. se nevaří.

Další informace získáte od třídních učitelů (např. prostřednictvím e-mailu) a aktuální informace sledujte také na webové stránce školy.