Seznam pedagogů a pracovníků ZŠ Mánesova, Stříbro

Vedení školy:

TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDNICTVÍ PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ E-MAILOVÁ ADRESA
Artimová Monika asistent ped. v příp. třídách
Mgr. Barnášová Zdenka 7.A učitel II.st., výchovný poradce barnasova@zs-manesova.cz
Mgr. Benediktová Pavlína 1.B učitel I.st. benediktova@zs-manesova.cz
Burianová Marie asistent ped., vychovatel burianova@zs-manesova.cz
Bc. Bubová Lenka asistent ped.
Čečková Markéta asistent ped. ceckova@zs-manesova.cz
Mgr. Červená Blanka 4.B učitel I.st. cervena@zs-manesova.cz
Mgr. Dedek Václav 6.B učitel II.st. dedek@zs-manesova.cz
Mgr. Deredimosová Alena 8.B učitel II.st. deredimosova@zs-manesova.cz
Bc. Dyková Andrea 3.A učitel I.st. dykova@zs-manesova.cz
Ďurová Marie asistent ped.
Mgr. Erbesová Michaela 5.B učitel I.st. erbesova@zs-manesova.cz
Mgr. Fikrle Miroslav zástupce řed.,učitel II.st. fikrle@zs-manesova.cz
Mgr. Florusová Eva 1.A učitel I.st. florusova@zs-manesova.cz
Mgr. Fraňková Ludmila 4.A učitel I.st. frankova@zs-manesova.cz
Grigarová Ester asistent ped., učitel I.st. grigarova@zs-manesova.cz
Ing. Havlík Petr učitel II.st. havlik@zs-manesova.cz
Mgr. Kadlecová Alena 7.B učitel II.st. kadlecova@zs-manesova.cz
Mgr. Kalistová Hana 2. třída učitel I.st. kalistova@zs-manesova.cz
Mgr. Kastlová Klára 8.A učitel II.st. kastlova@zs-manesova.cz
Mgr. Kašíková Pavlína učitel I.st. kasikova@zs-manesova.cz
Mgr. Klimešová Hana 5.A učitel I.st. klimesova@zs-manesova.cz
Mgr. Kocková Lenka učitel II.st. kockova@zs-manesova.cz
Mgr. Krampolová Vladimíra 9.A učitel II.st. krampolova@zs-manesova.cz
Mgr. Kubincová Dominika 3.B učitel I.st. kubincova@zs-manesova.cz
Lacinová Helena asistent ped. lacinova@zs-manesova.cz
Mgr. Lopušanová Jana učitel I.st. lopusanova@zs-manesova.cz
Mgr. Matějková Alena školní psycholog matejkova@zs-manesova.cz
Bc. Minaříková Jana vychovatel, učitel I.st. j.minarikova@zs-manesova.cz
Ing. Mirvaldová Jana učitel II.st.
Mgr. Peteřík Václav ředitel,učitel II.st. peterik@zs-manesova.cz
Mgr. Peteříková Jana 6.A učitel II.st. lorencova@zs-manesova.cz
Polášková Monika asistent ped.
Mgr. Rottenbornová Zdeňka 9.B učitel II.st. rottenbornova@zs-manesova.cz
RNDr. Strankmüllerová Lenka učitel II.st. strankmullerova@zs-manesova.cz
Trávníčková Lucie asistent ped.
Bc. Vavřičková Pavla, DiS. asistent ped.
Žáková Mirka vychovatel, asistent ped.

Školní družina:
Burianová Marie – burianova@zs-manesova.cz
Minaříková Janaj.minarikova@zs-manesova.cz
Žáková Mirka

Ostatní:
Jitka Pitoňáková – hospodář – pitonakova@zs-manesova.cz
Jaroslav Kotek – školník – kotek@zs-manesova.cz
Milan Šavel – správce ICT
Jana Zitová – vedoucí ŠJ – zitova@zs-manesova.cz