PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA – ZŠ STŘÍBRO, MÁNESOVA 485 ve školním roce 2018/2019

V letošním školním roce 2018/ 2019 se v naší škole opět otevřela přípravná třída. Reagovali jsme tak, na velký zájem rodičů a kladné ohlasy veřejnosti na „loňskou přípravku“.

A co u nás nabízíme? Především individuální přístup vyučujícího a pestrou skladbu aktivit, které umožňují všestranný rozvoj dítěte a jeho postupnou adaptaci na školní prostředí.

Přípravnou třídu v současné době navštěvuje 13 žáků, což je oproti běžné třídě v MŠ výhoda, protože je zde větší prostor k individuální práci s každým žákem. Velkým kladem je také přítomnost asistentky pedagoga, která dětem pomáhá během celého dopoledního vyučování.

Třída je určena pro všechny žáky s odkladem ze Stříbra a spádových obcí a nezáleží na tom, do které školy nastoupí k plnění povinné školní docházky v následujícím roce. Vzdělávání v přípravné třídě je jednou z možností povinného předškolního vzdělávání, je bezplatné a nezapočítává se do povinné školní docházky.

Přípravná třída je nedílnou součástí školy, a tak se děti mohou účastnit všech společenských, kulturních a sportovních akcí, exkurzí a výletů.

Třída je umístěna ve dvou propojených místnostech upravených na hernu a učebnu. Její výzdoba a vybavení je zvoleno tak, aby se zde děti cítily dobře. Samozřejmostí je také možnost trávení času ve školní družině, která má provozní dobu od 6:00 do 16:00 hodin. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně. Během celého dopoledne je zajištěn pitný režim.

Vzdělávání probíhá dle školního vzdělávacího programu, který je založen na principech předškolního vzdělávání a je zaměřen na rozvoj a zdokonalení komunikačních dovedností a matematických představ, k tréninku pozornosti, zlepšení motoriky a obohacení slovní zásoby. Součástí přípravy je také estetická a pohybová výchova a základy angličtiny, se kterou se děti seznamují formou hry. Na naší škole působí školní psycholog, který pomáhá jak žákům, tak rodičům.

Zajištěna je také logopedická péče – jednou za 14 dní do třídy dochází klinický logoped a individuálně pracuje s jednotlivými žáky.

Na základě zkušeností škol, které v přípravných třídách připravují žáky s odkladem povinné školní docházky již několik let, je přechod dítěte z přípravné třídy do běžné třídy mnohem snazší a děti se mnohem lépe adaptují na školní prostředí.

Mgr. Pavlína Kašíková, třídní učitelka