Distanční výuka pokračuje

Vážení rodiče, milí žáci,
distanční výuka bude ve všech třídách probíhat i nadále od 2.11.2020.

V platnosti zůstávají Základní principy distanční výuky, viz článek z 18. 10. níže.
Pro synchronní on–line výuku na 2. stupni bude v pondělí 2.11.2020 vytvořen rozvrh výuky na období do 13.11.2020, který bude vložen na tuto webovou stránku.
Synchronní on –line výuka na 1. stupni bude probíhat dle konkrétních pokynů třídních učitelek.

Ve Stříbře dne 30. 10. 2020
Mgr. Václav Peteřík, ředitel školy

Základní principy distanční výuky

 1. Každý vyučující zodpovídá za výuku v předmětu a třídě, kde vyučuje.
 2. Výuka probíhá na platformě Microsoft Teams on-line (synchronně v omezeném rozsahu s přihlédnutí k věku žáků a zdatnosti obou stran nebo asynchronně), ve výjimečných případech e-mailem nebo off-line tištěnými učebními materiály.
 3. Výuku vykonávají učitelé ve škole (kmenové třídy, odborné učebny, kabinety), ve výjimečných případech po domluvě na jiném místě.
 4. Prioritami jsou předměty Český jazyk, Matematika, Cizí jazyky. Menší důraz je na tzv. naukové předměty. Upozaděny jsou „výchovy“, zde  doporučeno zejména zaměření na aktivity manuální.
 5. Učitelé upřednostňují formativní hodnocení žáků.

Mgr. Václav Peteřík                          Ve Stříbře dne 14. 10. 2020
ředitel školy

Oznámení rodičům žáků

Od 14. 10. 2020 začíná z rozhodnutí vlády na všech základních školách povinné distanční vzdělávání. Od zítra 14. 10. mají všichni žáci odhlášený oběd. Od 15. 10. do 23. 10. mohou žáci na oběd přijít (nebo si pro oběd přijít) předním vchodem školy od 11:00 do 11:30. Podmínkou je přihlášení obědů u vedoucí ŠJ.

O prázdninách 26. – 30. 10. se nevaří.

Další informace získáte od třídních učitelů (např. prostřednictvím e-mailu) a aktuální informace sledujte také na webové stránce školy.

Informace k provozu školy v měsíci říjnu 2020

Informace k provozu školy v měsíci říjnu 2020

 1. Režim přípravné třídy, tříd 1. stupně a školní družiny zůstává beze změn do 25. 10. 2020
 2. Režim tříd 2. stupně bude následující:

Od 12. 10. do 16. 10. třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A budou mít výuku ve škole podle běžného rozvrhu

Třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B se budou vzdělávat doma podle pokynů vyučujících

Od 19. 10. do 23. 10. třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A se budou vzdělávat doma podle pokynů vyučujících

Třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B budou mít výuku ve škole podle běžného rozvrhu

 1. Žáci, kteří se budou vzdělávat doma, mají nárok na dotovaný oběd ve ŠJ s podmínkou odebrání v době mezi 11 00 a 11 30 hodin, s příchodem do jídelny schodištěm ze dvora školy a po přihlášení u vedoucí ŠJ. Jinak mají žáci při domácí výuce oběd automaticky odhlášený.
 2. V týdnu od 26. do 30. 10. 2020 budou podzimní prázdniny. V případě dostatečného zájmu (nejméně 7 žáků na každý den) bude v provozu ŠD. ŠJ nebude vařit.

Mgr. V. Peteřík, ředitel školy

Základní pravidla provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k aktuální situaci (COVID – 19)

Základní pravidla provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k aktuální situaci (COVID – 19)

 • Plné znění je v Manuálu MŠMT ze 17. 8. 2020 na www.msmt.cz.
 • Průběh vyučování je bez omezení počtu žáků ve skupinách.
 • Příchod žáků do budovy probíhá nejdříve od 7.30 hodin (s výjimkou docházky do ranní družiny). Žáci 1. stupně a přípravné třídy vchází do budovy bez doprovodu rodičů bočním vchodem (Bezručova ul.), žáci 2. stupně vchází hlavním vchodem.
 • Žáci dbají na časté mytí rukou a jejich dezinfekci, poprvé co nejdříve po příchodu do školy a na dodržování bezpečného odstupu. V prostorách mimo učebnu mají nasazenou roušku (nově od 10. 9. 2020).
 • V případě projevů infekčního onemocnění žák do školy nepřijde. Při zjištění těchto příznaků během výuky budou zákonní zástupci vyzváni k vyzvednutí žáka ze školy. V mezidobí bude čekat žák mimo kolektiv třídy pod dohledem pověřeného zaměstnance školy.
 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy je omezen na nejnutnější případy, po telefonické domluvě a se zakrytými dýchacími cestami.
 • Výdej oběda je organizován tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob. Příbory, jídlo a nápoje dostávají strávníci u výdejního pultu. Oběd pro nemocného žáka je možné vyzvednout v 1. den nemoci v době mezi 11.00 a 11.30 hodin, nutno použít vchod ze dvora školy.
 • Provoz školní družiny je zajištěn tak, aby byly vytvořeny stabilní skupiny z omezeného počtu tříd.

S pozdravem a díky za spolupráci

Mgr. V. Peteřík, ředitel školy