Oznámení o konání třídních schůzek

Termín: středa 24. dubna 2019 od 16.30 hodin

Místo: jednotlivé kmenové třídy

Program: projednání prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku

informace o akcích školy

různé