Občanské sdružení učitelů podél Zlaté stezky

„ Po stopách mistra Jana Husa“

V rámci tohoto projektu byla realizována studijní cesta pedagogů z Německa a z České republiky, které doplnili dva kolegové z Polska, kteří se pravidelně zúčastňují mezinárodních akcí, a jejich přítomnost je vždy přínosem.

Německých účastníků bylo 27, českých bylo 13 a 2 byli z Polska, tedy celkem 42 osob. Akce proběhla v plánovaném termínu 3. až 6. července 2014.

Osoba Jana Husa byla v minulé době mnohokrát použita jako argument k politickým cílům. Avšak, na rozdíl od mnoha jiných historicky významných osob, nikdy nebyl prezentován jako osoba záporná (snad až na tendenční náhled křesťanského náboženství v určitých obdobích). O to je pro nás, české učitele, příjemnější zjištění, že osoba a činnost mistra Jana Husa je uznávaná i u našich sousedů, Němců a Poláků a že je tento člověk vnímán jako osoba vyžadující sociální spravedlnost bez ohledu na další aspekty, která svoji víru a názory neopustila ani v situaci ohrožení vlastního života. Toto je pro současnou

dobu „převlékání kabátů“ mementem, kterému by měli nejen politikové dnešní doby naslouchat, ale které by měli pedagogové při své práci s mladou generací uvádět jako příklad správného jednání.

V tomto si byli učitelé 3 evropských zemí při cestě do Kostnice zajedno. Určitě se jim podařilo během cesty nasát atmosféru počátku 15. století a lépe si představit postoje tehdejších osob, zainteresovaných do kostnického procesu.

Tato studijní cesta určitě splnila svoje poslání a byla dalším důkazem, že národy v Evropě mají velmi propojenou historii, která by je měla spojovat i do budoucna. Förderkreis Goldene Strasse i Občanské sdružení učitelů podél Zlaté stezky budou dále spolupracovat a zapojovat do společných akcí široké řady učitelů a žáků českých, německých, ale též jiných.

Díky podpoře Česko – německého fondu budoucnosti za podporu minulou i budoucí.

Ve Stříbře dne 16.10.2014
Mgr. Václav Peteřík
předseda o. s. učitelů podél Zlaté stezky


700 let evropské svatby Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského

bylo tématem 7. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže žáků škol z Německa, Polska, Lucemburska a České republiky, která měla svoje vyvrcholení slavnostním vyhlášením výsledků a vernisáží výstavy úspěšných prací dne 12. května 2010 v Domě hudby v Plzni.

Slavnostní atmosféra akce byla podpořena účastí velvyslance Lucemburska se sídlem v Praze, pana Jeana Faltze, který nad soutěží převzal záštitu a lucemburské velvyslanectví zařadilo tuto soutěž mezi další akce zasvěcené 700. výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn.

Záštitu z české strany převzal radní pro oblast školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje pan Jiří Struček.

Mezi více jak stovkou účastníků akce byla také vedoucí OŠMS KÚ Plzeňského kraje paní JUDr.Jaroslava Havlíčková a řada dalších hostů z Česka, Německa a Polska.

Ocenění v podobě peněžní i věcné odměny a speciálně vyrobeného diplomu převzalo postupně 30 žáků ze škol všech tří zemí.

Součástí programu, který probíhal v koncertním sále Antonína Dvořáka, byla také prezentace projektu 700 let evropské svatby, kterou vedl pan Rainer Christoph, předseda spolku Goldene Strasse se sídlem v Altenstadtu/WN. Tento spolek byl hlavním pořadatelem soutěže ve spolupráci s Občanským sdružením učitelů podél Zlaté stezky se sídlem ve Stříbře.

Hudební rámec programu obstarali studenti Konzervatoře Plzeň, následný raut studenti Hotelové školy Plzeň. Ředitelům obou škol patří velký dík za spolupráci, stejně tak paní ředitelce SOŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň, která zajistila návrh a výrobu propagačních materiálů, diplomů a plaket.

Finančně byla soutěž podpořena granty od KÚ Plzeňského kraje a Česko-německého fondu budoucnosti,dále pak spolkem Goldene Strasse.


Ve dnech 5.11. – 8.11. 2008 proběhne v Náchodě mezinárodní seminář, pořádaný občanským sdružením. Účastní se ho celkem 14 německých, 14 českých a 4 polští pedagogové a jeho tématem bude J.A. Komenský, evropský novátor. Akce bude finančně podpořena Fondem česko-německé budoucnosti. V rámci programu semináře proběhne také výroční schůze občanského sdružení, při které bude zhodnocena činnost od posledního setkání, které proběhlo v červnu 2007.


14.6.2007 proběhlo ustavující shromáždění nového o. s. pod názvem Občanské sdružení učitelů podél Zlaté stezky.Sídlem tohoto sdružení je ZŠ Stříbro, Mánesova 485 a jejím předsedou byl zvolen Václav Peteřík. Místopředsedou je p. František Rejzek ze ZŠ Cerhovice a pokladníkem p. Iveta Svobodová ze ZŠ Kladruby.

Cílem tohoto sdružení je organizování mezinárodních akcí pro žáky a učitele ze škol, které sídlí v místech, kudy kdysi procházela Zlatá stezka z Norimberka přes Rozvadov a Plzeň do Prahy a pak dále přes celé Čechy do Náchoda a dále do Polska.

Dalším cílem je pro pořádané akce získávat finanční prostředky z různých grantů, sponzorských darů a též prodejem materiálů vzniklých činností o. s.

V současné době si zájemci mohou za 300 Kč koupit česko-německou knihu „Jednou bavorsky, jednou česky, dějiny, které staví mosty“ buď v knihkupectví p.Kollerové a nebo v ZŠ Mánesova ul.

Případné sponzorské dary rádi přivítáme na č. ú. 35-9780060207/0100 i jiným způsobem.