Školní jídelna ZŠ Mánesova, Stříbro

ZPŮSOB PLATBY STRAVNÉHO

  • hotově, platbou v kanceláři ŠJ, od 15. dne v měsíci na další měsíc
  • inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny k 20. dni v měsíci za měsíc předešlý
  • inkasem z ostatních bank k 25. – 26. dni v měsíci za měsíc předešlý

Číslo účtu školní jídelny: 175686155/0300 | Telefonní kontakt: 374 622 271

Obědy se ve školní jídelně vydávají od 11:30 do 13:50 hodin. Cizí strávníci se stravují od 11:30  do 12:30 hodin

Od 1.1.2017 došlo k navýšení cen obědů:

  • žáci ve věku 6-10 let – 24 Kč (původní cena 23 Kč)
  • žáci ve věku 11-14 let – 26 Kč (původní cena 24 Kč)
  • žáci ve věku 15-18 let – 29 Kč (původní cena 27 Kč)
  • zaměstnanci – 24 Kč (původní cena 22 Kč)
  • důchodci (bývalí zaměstnanci) – 29 Kč (původní cena 27 Kč)
  • cizí strávníci – 53 Kč (původní cena 49 Kč)
Jídelní lístek najdete na stránce www.strava.cz a my jej zde používáme: