Přípravná třída

Domácí aktivity pro přípravnou třídu do 13. 4. 2020

  1. Velikonoce – tématické aktivity
  2. Zvířata a jejich mláďata
  3. Číselná řada 0 – 10, 10 – 0; pojmy méně, více, stejně
  4. Poznávání velkých tiskacích písmen, vyvození písmen pomocí pohádky

Bližší informace, inspirace k jednotlivým tématům a cvičení budou nadále doplňována na naše třídní stránky: https://pripravka-stribro.tridnistranky.cz


Domácí aktivity pro přípravnou třídu do 31. 3. 2020

  1. Já a moje tělo (části a stavba těla, péče o zdraví)
  2. Jaro a příroda (jarní měsíce, počasí, rostliny, práce na zahradě)
  3. Procvičování pravolevé orientace
  4. Číselná řada 0 – 10, 10 – 0; počítání předmětů v daném souboru po jedné
  5. Poznávání velkých tiskacích písmen