Členská schůze Spolku rodičů a třídní schůzky

Spolek rodičů při ZŠ Stříbro, Mánesova 485 zve všechny členy spolku, tedy rodiče žáků ZŠ Mánesova 485 na členskou schůzi , která se bude konat ve středu dne 20.11.2019 od 16:30 hodin ve školní jídelně školy (1. patro).

PROGRAM:

  • Zahájení
  • Volba předsedajícího a zapisovatele
  • Schválení programu schůze
  • Zpráva o činnosti od minulé členské schůze
  • Zpráva o hospodaření od minulé členské schůze
  • Plán činnosti a hospodaření pro další období
  • Diskuze a různé
  • Usnesení
  • Závěr

Po skončení schůze budou plynule navazovat schůzky rodičů v jednotlivých třídách.

Lukáš Novák, předseda Spolku rodičů
Václav Peteřík, ředitel školy