Archiv rubriky: Pozvánky

Členská schůze Spolku rodičů a třídní schůzky

Spolek rodičů při ZŠ Stříbro, Mánesova 485 zve všechny členy spolku, tedy rodiče žáků ZŠ Mánesova 485 na členskou schůzi , která se bude konat ve středu dne 20.11.2019 od 16:30 hodin ve školní jídelně školy (1. patro).

PROGRAM:

  • Zahájení
  • Volba předsedajícího a zapisovatele
  • Schválení programu schůze
  • Zpráva o činnosti od minulé členské schůze
  • Zpráva o hospodaření od minulé členské schůze
  • Plán činnosti a hospodaření pro další období
  • Diskuze a různé
  • Usnesení
  • Závěr

Po skončení schůze budou plynule navazovat schůzky rodičů v jednotlivých třídách.

Lukáš Novák, předseda Spolku rodičů
Václav Peteřík, ředitel školy

Den školy – 19 ročník – 23.6.2018 | České století aneb veselice v republice

takový byl námět letošního, 19. Dne školy ZŠ Mánesova 485, který se konal v sobotu 23.června 2018.

Učitelé a žáci si připravili příspěvky do kulturního programu, který měl za cíl jednak diváky pobavit a také nějak připomenout, že letos budeme slavit 100. výročí svobodného novodobého státu.

Navzdory nepřízni počasí a teplotě, odpovídající spíše době předvánoční, přišlo velké množství rodičů a dalších osob.

Vylepšit náladu jim kromě programu mohl také teplý nápoj a sladkosti ve školní kavárně, letos opět bohatě zásobené díky maminkám 24 žáků školy, kterým velice děkujeme a jmenný seznam jejich dětí přikládáme.

Za pedagogický sbor Václav Peteřík

Sladký příspěvek rodičů dítěte: Badawy O. | Brabcová K. | Tesárek J. | Pošvicová K. a A. | Svobodová E. | Artimová A. | Křížová P. | Frantová N. | Hánová N. | Pulkevič M. | Capouchová T. a Z. | Žůrek J. | Loukota L. | Petřina D. | Tvrdý P. | Lorencová J. | Trávníček J. | Loukotová T. | Šafránek J. | Šafránková E. | Hála M. | Šnajdrová K. | Kudlík J. | Braunová E.