Projekt Život? Otázka stylu!

Projekt , kterého  se  ve dnech  13. – 17. 11. 2017 zúčastnilo 20 vybraných žáků  a žákyň  stříbrské  ZŠ Mánesova  a 24 žáků bavorské partnerské školy Mittelschule  Neustadt /WN, byl vypracován  a zrealizován plzeňským spolkem KNOFLÍK spolu s Centrem pro vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko,  cíl EÚS 2014 -2020, Česko-německého fondu budoucnosti  a ,,Kinder-und Jugendsprogramm des Bundes (KJP)“.
Tým mladých dobrovolníků pod vedením Ing. Magdy Hrubé dvojjazyčně,  vizuálně a prakticky seznamoval  žáky  s  problematikou zdravého životního stylu. Cíle projektu  byly  zpracovány  do  pěti dnů a měly pomoci žákům zorientovat se  v možnostech  stravování , ekologie  a etického  spotřebitelského  chování, aby se dokázali  odpovědně  rozhodovat  například  o  tom,  jaké  potraviny  budou kupovat.
Celý projekt  začal  v české obci Rybník, kde se žáci setkali, začali ve smíšených skupinách dvojjazyčně komunikovat a pracovat na zvolených projektech, a skončil  v německém  Waldmünchenu. Zde v  původním  hradu  z  11. století, který  byl  přestavěn na studentskou ubytovnu a  vzdělávací  centrum, se  pak  uskutečnil  např. seminář  na  téma  ,, Kolik  cukru  je  ukryto  v základních  potravinách?“. Na  účastníky  čekala také kuchařská  show  ,, The Taste“. Pod vedením  zkušené  kuchařky připravovali žáci palačinky a smoothie.  Mezi  jednotlivými  semináři  si  žáci  zahráli  různé  hry  nebo se učili jednoduchou  slovní  zásobu  obou  jazyků.  Dobrodružný  večerní  výlet s pochodněmi  kolem  jezírka  Perlsee   byl pak  příjemnou  odměnou pro  skupinu  44 žáků  a 3 učitelů  za  čtyřdenní  práci.
Prezentace  skupinových projektů  v pátek dopoledne ukončila pětidenní  mezinárodní akci.    Po společném obědě a srdečném, ale i smutném  loučení , se  obě  skupiny  rozjely do svých  domovů.

Mgr. Eva Hajšman Absolonová
Mgr. Zdenka Barnášová

Rybník

Tematická exkurze do ZOO

Koncem září se žáci 8. ročníku vypravili do plzeňské ZOO na tematickou exkurzi zaměřenou na savce. Kromě pozorování zvířat a plnění úkolů si i díky pěknému počasí všichni celé dopoledne užili. Autorkou krásných fotografií zvířat ( a nejen jich ) je Klárka Balounová.

Hudební pořad v kině

17.října se žáci I. i II. stupně naší školy zúčastnili hudebního pořadu zaměřeného na populární hudbu. Tentokrát se žáci v komentovaném pořadu dozvěděli , jak vznikl pop, blues, soul, reagge, rap, hip hop a kdo byli jejich zakladatelé a nejznámější interpreti.

 

 

Dopravní dopoledne na 1. stupni

Dne 25.10. 2017 probíhalo dopravní dopoledne 1. stupně. Žáci byli rozděleni do věkově smíšených pracovních skupin. V nich byli většinou dva zástupci žáků vždy za první, druhé, třetí a čtvrté třídy a průvodce skupin tvořili žáci pátých tříd. Takto sestavená družstva postupovala na jednotlivá stanoviště, kde žáci plnili úkoly s dopravní tématikou: učili se tísňová volání, poznávali dopravní značky a dopravní prostředky, připomněli si vybavení jízdního kola, seznámili se s dopravními situacemi na křižovatkách, poučili se jako chodci a učili se správně přecházet přes přechod pro chodce a plnili další  úlohy s tématikou bezpečnosti silničního provozu.

Volby členů školské rady pro období 2018 – 2020

V souladu s ustanovením § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebním řádem schváleným usnesením Rady města Stříbra č. 48/II/13 ze dne 16.5.2005 oznamuji  vyhlášení voleb do Školské rady při ZŠ Stříbro, Mánesova 485, p. o. pro období 2018 – 2020.

Volby proběhnou dne 22.11.2017 v ZŠ Stříbro, Mánesova 485. Kandidáti z řad zákonných zástupců mohou být navrhováni e-mailem na adresu zs-manesova@iol.cz, nebo poštou na adresu Mánesova 485, 349 01 Stříbro s uvedením jména, příjmení a bydliště navrhovaného kandidáta a podpisem navrhovatele do 3.11.2017.

Ve Stříbře dne 20.10.2017
Mgr. Václav Peteřík, ředitel školy

Zpíváme si pro radost – městské finále

Dne 2. 3. 2017 se ve Stříbře v ZŠ Mánesova konala již tradiční pěvecká soutěž nejlepších zpěváků všech tří stříbrských základních škol. Tentokrát se soutěže zúčastnilo 36 dětí ve věku od 6 do 15 let. Všichni účinkující zpívali velmi pěkně a porota ve složení Mgr. Blanka Červená, Mgr. Klára Kastlová, Mgr. Alexandra Kubincová a Mgr. Jaroslava Londová neměla lehké rozhodování při udělování ocenění.

A kdo tedy zvítězil? V I. kategorii (1. – 3. třída) Ondřej Tolar, Nela Trochová a Karolína Parikrupová ze ZŠ Gagarinova, Ema Florusová ze ZŠ Mánesova a Natálie Ferková ze ZŠ Revoluční. Ve II. kategorii (4. – 5. třída) byly nejlepší Karolína Buhlová ze ZŠ Gagarinova, Šárka Hradová, Jana Prokopová a Kamila Šnajdrová ze ZŠ Mánesova. Ve III. kategorii (zpěváci a zpěvačky 6. – 7. tříd) se porotě nejvíce líbily Zuzana Petrláková, Natálie Lehocká a Monika Michlová ze ZŠ Gagarinova a Adéla Peevová ze ZŠ Mánesova. Ve IV.kategorii (8. – 9. třída)  nejlépe zazpívaly Tereza Chudáčková ze ZŠ Mánesova a Barbora Gajdošíková a Štěpánka Kuntová ze ZŠ Gagarinova.

FOTOGRAFIE na Facebooku ZŠ Mánesova 485, Stříbro

Mgr. Klára Kastlová

Z deníku lyžařů a snowboarďáků z Mánesky

12. 2. 2017 – Historicky poprvé nás autobus vyvezl až před chatu Slavoj na Špičáku. Ubytovali jsme se a rozdělili do družstev.

13. 2. 2017 – Sedmáci se už něco přiučili. Osmáky bolí nohy! Deváťáci tvrdí, že „to sluníčko je skvělý“. Všichni si užívají sjezdovku na Alpalouce a dobrou náladu.

14. 2. 2017 – Už umíme jezdit na vleku a zdokonalujeme se v technice. Zkusili jsme si něco nového – jízdu na běžkách. Byla to super zábava, jen málo odolní jedinci trpěli – padali „jako hrušky“.

15. 2. 2017 – Jezdíme stále rychleji, trénujeme slalom a ti odvážní i jízdu přes potok. Výlet na Pancíř se povedl, šest kilometrů jsme ušli jako nic. Jízda historickou jednosedačkovou lanovkou se všem moc líbila.

16. 2. 2017 – Dnešní den byl ve znamení závodů. Zvládli jsme slalom, sjezd, také běh na lyžích. Nejvšestrannějšími lyžaři se stali Marek Strohschneider, Zuzana Čečková a Pavel Kastl, mezi snowboardisty zářila Klára Balounová. Stejně jako každý večer jsme si zahráli spousty her a zazpívali si.

17. 2. 2017 – Sněží a je mlha. Několik odvážlivců jde lyžovat. Ostatní uklízejí. Náš lyžařský kurz končí, úspěšně – nikdo se nezranil. Cestou domů už je zase jasno. Jsme unavení, ale spokojení a plní nových zážitků.

P.S. Správce chaty se o nás skvěle staral a kuchař výborně vařil!!! Děkujeme.

S lyžařským pozdravem SKOL!

FOTOGRAFIE na Facebooku ZŠ Mánesova 485, Stříbro

Mgr. Václav Dedek, Mgr. Jana Lorencová, Mgr. Klára Kastlová a Dominika Nová