Výtvarná soutěž Stříbrská lampa má své vítěze

Do Světa fantazie nahlédla odborná porota při hodnocení 253 výtvarných 16. ročníku výtvarné soutěže Stříbrská lampa. Téma Svět fantazie, Fantazie ve světě zaujalo mladé výtvarníky z 18 českých a 6 německých škol. Děti kreslily, malovaly, lepily, tiskly krásné obrázky, vytvořily prostorové práce z různých materiálů, byla zastoupena i keramika. Všem účastníkům děkujeme za příspěvky do  soutěže a srdečně gratulujeme vítězům. S účastníky a vítězi soutěže, jejich rodinnými příslušníky a  dalšími příznivci Stříbrské lampy jsme se sešli při předávání cen na vernisáži dne 30.5. v 16.30 hod. v krásných prostorách stříbrského muzea.

 

Dopravní soutěž a úspěchy ZŠ Mánesova

V pátek 26.4. se konalo v Tachově okresní kolo dopravní soutěže. Z naší školy se soutěže zúčastnila dvě smíšená družstva. Za starší kategorii soutěžili Jan Karlík, Filip Kašík, Kristýna Brabcová a Adéla Benediktová, za mladší to byli Dominik Petřina, Petr Tvrdý, Mariana Kinkalová a Květa Dvořáčková. Žáci porovnali své znalosti a dovednosti ve čtyřech disciplínách: jízda na kole na dopravním hřišti, jízda zručnosti, testy z pravidel silničního provozu a praktické provedení první pomoci. Obě družstva si vedla velmi dobře. Starší žáci obsadili druhé místo a mladší žáci třetí místo. Gratulujeme!

Masopust na 1. stupni ZŠ Mánesova

     V úterý 5. 3. 2019 na ZŠ Mánesova vyvrcholily přípravy na oslavy Masopustu. Žáci přípravné třídy a prvního stupně si společně se svými třídními učitelkami a asistentkami přichystali masopustní masky. Třídy v masopustních kostýmech se nejdříve shromáždily na školním dvoře, kde byly přivítány ředitelem školy. Potom se celý průvod vydal směrem k  náměstí. Středem města bylo slyšet jásot, masopustní pokřik a hudební doprovod. Třídy se potom rozdělily na dvě skupiny, které šly pozdravit děti ve stříbrských mateřských školách. Jeden proud zamířil na MŠ Přístavní a druhý na MŠ Soběslavova. Zde žáci přípravné třídy a prvního stupně ZŠ Mánesova pozdravili děti, paní učitelky a paní asistentky z mateřských škol. Za zvuku hudby a známých písniček si mohli všichni zazpívat a zatančit. Po předání drobných dárků se potom první stupeň ZŠ Mánesova s osazenstvem mateřských škol rozloučil a vydal se na cestu zpět do školy.

     Základní škola Mánesova tak pomohla obyvatelům a návštěvníkům Stříbra připomenout oslavy masopustu i samotné masopustní úterý.

Vánoční soutěž na ZŠ Mánesova

V průběhu měsíce prosince probíhala na 1. stupni ZŠ Mánesova již tradiční vánoční soutěž. Tentokrát měly děti možnost vyrobit vánoční svícen. Rozhodnutí poroty bylo následující:

  1. místo: Dominik Petřina, 5. B
  2. místo: Ema Florusová, 3. B
  3. místo: Adéla Kopfová, 5. A , Sofie Kvetková, 2. třída
  4. místo: Viktor Synek, 5. B,  Jakub Erbes, 3. A, Anna Miltová, 1. B

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

První lednové pondělí se ve Stříbře uskutečnila každoroční Tříkrálová sbírka. Žáci ZŠ Mánesova vyrazili 7. ledna do ulic v doprovodu zaměstnanců Farní charity Stříbro a dobrovolníků, aby, přestrojení za krále Kašpara, Melichara a Baltazara, pomohli vybrat příspěvky, které podpoří různé charitativní projekty.

Tříkráloví koledníci, kteří se ráno se zapečetěnými kasičkami rozešli po celém městě, se krátce po poledni znovu shledali ve velkém sále stříbrské radnice, kde je přijal starosta města Ing. Václav Votava. Pan starosta dobrovolníky ocenil za to, že se na dobročinné akci podíleli a vyjádřil potěšení, že se město Stříbro do sbírky pravidelně zapojuje.

Úspěch Tříkrálové sbírky – největší dobrovolnické akce v České republice – závisí na ochotě a spolupráci nás všech. Proto bych chtěl za ZŠ Mánesova vyjádřit poděkování 51 koledníkům a jejich rodičům, pracovníkům Farní Charity Stříbro a dobrovolníkům, a především všem štědrým občanům, kteří do sbírky přispěli.

Mgr. Miroslav Fikrle

Ohlédnutí za prosincovou „šňůrou“ dětského pěveckého sboru

K období adventu neodmyslitelně patří tóny vánočních melodií. I náš školní pěvecký sbor pod vedením Mgr. Blanky Červené s hudebním doprovodem Mgr. Michaely Erbesové se snažil zpříjemnit stříbrské veřejnosti tento čas svými vystoupeními. A že jich nebylo málo!

Svoji koncertní šňůru jsme zahájili 1. adventní neděli na stříbrském náměstí při rozsvěcení vánočního stromu.
Pokračovali jsme 13. prosince, kdy se konal Adventní koncert spřátelených českých a německých škol v krásném prostředí moderního kostela v Altenstadtu (SRN). Zde vystoupil také školní band pod vedením Mgr. Kláry Kastlové.

V sobotu 15. prosince jsme byli pozváni na akci „Slet andělů“ do Rozvadova. V malebném kostelíku jsme zazpívali asi 150-ti členné sešlosti část svého vánočního repertoáru. Byli jsme zde nadšeni vřelým přijetím a milou atmosférou. Pro nás vskutku andělské odpoledne.

Hned následující den, 3. adventní neděli, se uskutečnil náš největší předvánoční koncert se skupinou Teepee ve stříbrském kině. Bylo pro nás velkým zážitkem zazpívat si s tak vynikajícími muzikanty – Terezou Lavičkovou a Mírou Patočkou.

18. a 19. prosince nás čekaly dvě již tradiční školní akce – podvečerní „Zpívání u Betléma“ na dvoře školy a „Zpívání na schodech“, kterým jsme snad zpříjemnili dopoledne všem žákům i učitelům naší školy. Na obou těchto akcích vystoupil opět i školní band, tentokrát obohacený i o šikovné sólisty z 2. stupně.

Na 20. prosince nás přizval divadelní soubor Divoch, abychom se stali součástí jejich oživlého Betlému. A to už jsme byli téměř ve finále, protože hned následující den jsme zakončili naše předvánoční „turné“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře na netradičním vánočním koncertu s plzeňskou folkovou kapelou HoP a ŠaVani a skupinou Michala „Rajčáka“ Vokurky a jeho přátel.

Tímto koncertem jsme příjemně ukončili pěkné, ale zároveň náročné období našich předvánočních akcí. Všem dětem, které se jich účastnily, patří velké poděkování za jejich nasazení, píli, zodpovědný přístup a vzornou reprezentaci školy a také za radost, kterou všem svým posluchačům určitě přinesly.

Za pěvecký sbor ZŠ Mánesova, Stříbro

B. Červená, M. Erbesová

Žáci na ZŠ Mánesova objevovali taje techniky

     Závěrečná schůzka kurzu „Žáci objevují techniku“ proběhla na ZŠ Stříbro, Mánesova ve středu 16. ledna 2019. Celkem 13 žáků ze čtvrtých, pátých a šestých tříd absolvovalo od listopadu 2018 šest dvouhodinových schůzek, při kterých se učili pracovat nejen rukama, ale i hlavou. Pod vedením tří zkušených lektorů z podniku KERMI Stříbro, Petra Bukovjana, Martina Nedbala a Jakuba Tauera se seznamovali se základním ručním nářadím a jeho využitím, ale také s pájecí soupravou. Z té měli nejprve trochu strach; pájka měla přece jen 330 stupňů Celsia, ale brzy pracovali zručně a bez obav. Postupně spojovali elektrické obvody na destičkách a výsledkem byly opravdu funkční výrobky. To bylo radosti, když siréna opravdu zněla, blikač blikal a svítilna svítila! Pochválit svoje děti přišli také jejich rodiče, kteří byli svědky dodělání a vyzkoušení výtvorů a také předávání certifikátů účastníkům kurzu.

      Z pohledu školy se jednalo o výbornou akci, která děti bavila a snad jim ukázala i přívětivější tvář techniky.

Pěvecký sbor ZŠ Mánesova vystoupil v SRN

Pěvecký sbor ZŠ Mánesova vystoupil v SRN

Pěvecký sbor ZŠ Mánesova byl pozván k vystoupení do partnerské školy v Neustadtu/WN   v  rámci školní slavnosti, která se konala v pátek 12. října 2018. Patnáctičlenný sbor, dirigovaný paní učitelkou Blankou Červenou a doprovázený na kytaru paní učitelkou Michaelou Erbesovou, zazpíval tři skladby a sklidil zasloužený aplaus v zaplněné tělocvičně.

Další vystoupení v Německu se bude konat 13. prosince 2018, kdy se ve farním kostele  v Altenstadtu/WN setkají žáci celkem pěti partnerských škol při 11. ročníku Adventního koncertu.

Ochuzeni nebudou ani posluchači ve Stříbře. V neděli 2. prosince bude sbor, už tradičně, zpívat při rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Třetí adventní neděli 16. prosince pak vystoupí v místním kině společně s hudebním uskupením Teepee . V úterý 18. prosince budou slyšet při dalším „Zpívání u betléma“ na školním dvoře ZŠ Mánesova. Kromě těchto akcí se sbor vydá poprvé do Rozvadova, kde 15. prosince zazpívá v kostele sv. Václava. 21. prosince pak pěvecký sbor zazpívá společně s dalšími muzikanty z našeho kraje při netradičním vánočním koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře.

Předvánoční program bude opravdu bohatý. Přejeme mladým zpěvákům a jejich vedoucím hodně úspěchů a posluchačům pěkné zážitky.

Mgr. V. Peteřík