Archiv rubriky: Články

Ohlédnutí se za Dnem školy

„Retro, aneb, co bylo i nebylo v uplynulých 20 letech“

Takový byl námět letošního Dne školy, který proběhl v sobotu 22. června 2019.

Do přípravy a průběhu se zapojila většina zaměstnanců a žáků školy. Učitelé a žáci nacvičovali vystoupení s hudbou i bez hudby, chystali si stánky s různými suvenýry, zajištěno bylo velké pódium, lavice, … Pozadu nezůstali ani rodiče, kteří přispěli sladkostmi do školní kavárny. Nezklamal ani sv. Petr, který seslal na Stříbro liják až hodinu po skončení akce.

Přibližně 200 diváků společně s panem starostou Votavou mohlo v příjemném počasí sledovat zhruba hodinový program plný pohybu žáků z většiny tříd naší školy. Po jeho skončení si mohli zájemci vyzkoušet střelbu z luku nebo z laserové zbraně díky pomoci DDM Stříbro, vybrat si nějaký suvenýr u stánků jednotlivých tříd, navštívit netradiční hudební dílnu a nebo se občerstvit ve školní kavárně a bufetu.

20. den školy se určitě vydařil. Díky všem, kteří se o to zasloužili!

Mgr. Václav Peteřík

 

Den školy – sladký příspěvek rodičů

Peteřík Štěpán                                       1. A

Brabcová Kristýna                                8. B

Pošvicová Klára, Adéla                       8. B, 4. A

Zoubek Roman                                     1. A

Badawy Mariam, Omar                     1. B, 2.

Horvát Jakub                                        4. B

Miltová Anna                                          1. B

Földes Radek                                          6. A

Pulkevič Matyáš                                    3. B

Tomášková Anna                                 1. B

Artim David, Josef                              9. A, 7. A

Čečil Petr, Ondřej                               1. A, 5. B

Čečková Zuzana                                 9. A

Žůrek Jiří                                               2.

Kudlíková Adéla                                1. A

Kudlík Jiří                                            7. A

Capouchová Tereza, Zuzana       3. B, 6. A

Szewczykowski Sebastian            PT

Prokopová Sarah, Lucie                1. B, 4.  B

Petřina Dominik                               5. B

Svobodová Eliška                           4. B

Buba František                                3. B

Alexová Viktorie                              1. A

Brichta Václav                                 1. B

Urbanová Dorotka                        1. A

 

Pozvánka na Den školy

ZŠ MÁNESOVA STŘÍBRO

Den školy – 20. ročník

Retro

aneb co bylo i nebylo během posledních dvaceti let

22. června 2019

Program:

8:30 otevření školy

9:00 – 10:15 kulturní program (nádvoří)

10:30 – 11:30 hry, soutěže, stánky (přilehlá hřiště a nádvoří)

11:45 zakončení Dne školy

Po celou dobu v provozu Školní bufet a Školní kavárna.

Výtvarná soutěž Stříbrská lampa má své vítěze

Do Světa fantazie nahlédla odborná porota při hodnocení 253 výtvarných 16. ročníku výtvarné soutěže Stříbrská lampa. Téma Svět fantazie, Fantazie ve světě zaujalo mladé výtvarníky z 18 českých a 6 německých škol. Děti kreslily, malovaly, lepily, tiskly krásné obrázky, vytvořily prostorové práce z různých materiálů, byla zastoupena i keramika. Všem účastníkům děkujeme za příspěvky do  soutěže a srdečně gratulujeme vítězům. S účastníky a vítězi soutěže, jejich rodinnými příslušníky a  dalšími příznivci Stříbrské lampy jsme se sešli při předávání cen na vernisáži dne 30.5. v 16.30 hod. v krásných prostorách stříbrského muzea.

 

Dopravní soutěž a úspěchy ZŠ Mánesova

V pátek 26.4. se konalo v Tachově okresní kolo dopravní soutěže. Z naší školy se soutěže zúčastnila dvě smíšená družstva. Za starší kategorii soutěžili Jan Karlík, Filip Kašík, Kristýna Brabcová a Adéla Benediktová, za mladší to byli Dominik Petřina, Petr Tvrdý, Mariana Kinkalová a Květa Dvořáčková. Žáci porovnali své znalosti a dovednosti ve čtyřech disciplínách: jízda na kole na dopravním hřišti, jízda zručnosti, testy z pravidel silničního provozu a praktické provedení první pomoci. Obě družstva si vedla velmi dobře. Starší žáci obsadili druhé místo a mladší žáci třetí místo. Gratulujeme!

Masopust na 1. stupni ZŠ Mánesova

     V úterý 5. 3. 2019 na ZŠ Mánesova vyvrcholily přípravy na oslavy Masopustu. Žáci přípravné třídy a prvního stupně si společně se svými třídními učitelkami a asistentkami přichystali masopustní masky. Třídy v masopustních kostýmech se nejdříve shromáždily na školním dvoře, kde byly přivítány ředitelem školy. Potom se celý průvod vydal směrem k  náměstí. Středem města bylo slyšet jásot, masopustní pokřik a hudební doprovod. Třídy se potom rozdělily na dvě skupiny, které šly pozdravit děti ve stříbrských mateřských školách. Jeden proud zamířil na MŠ Přístavní a druhý na MŠ Soběslavova. Zde žáci přípravné třídy a prvního stupně ZŠ Mánesova pozdravili děti, paní učitelky a paní asistentky z mateřských škol. Za zvuku hudby a známých písniček si mohli všichni zazpívat a zatančit. Po předání drobných dárků se potom první stupeň ZŠ Mánesova s osazenstvem mateřských škol rozloučil a vydal se na cestu zpět do školy.

     Základní škola Mánesova tak pomohla obyvatelům a návštěvníkům Stříbra připomenout oslavy masopustu i samotné masopustní úterý.

Vánoční soutěž na ZŠ Mánesova

V průběhu měsíce prosince probíhala na 1. stupni ZŠ Mánesova již tradiční vánoční soutěž. Tentokrát měly děti možnost vyrobit vánoční svícen. Rozhodnutí poroty bylo následující:

  1. místo: Dominik Petřina, 5. B
  2. místo: Ema Florusová, 3. B
  3. místo: Adéla Kopfová, 5. A , Sofie Kvetková, 2. třída
  4. místo: Viktor Synek, 5. B,  Jakub Erbes, 3. A, Anna Miltová, 1. B