Základní pravidla provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k aktuální situaci (COVID – 19)

Základní pravidla provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k aktuální situaci (COVID – 19)

  • Plné znění je v Manuálu MŠMT ze 17. 8. 2020 na www.msmt.cz.
  • Průběh vyučování je bez omezení počtu žáků ve skupinách.
  • Příchod žáků do budovy probíhá nejdříve od 7.30 hodin (s výjimkou docházky do ranní družiny). Žáci 1. stupně a přípravné třídy vchází do budovy bez doprovodu rodičů bočním vchodem (Bezručova ul.), žáci 2. stupně vchází hlavním vchodem.
  • Žáci dbají na časté mytí rukou a jejich dezinfekci, poprvé co nejdříve po příchodu do školy a na dodržování bezpečného odstupu. V prostorách mimo učebnu mají nasazenou roušku (nově od 10. 9. 2020).
  • V případě projevů infekčního onemocnění žák do školy nepřijde. Při zjištění těchto příznaků během výuky budou zákonní zástupci vyzváni k vyzvednutí žáka ze školy. V mezidobí bude čekat žák mimo kolektiv třídy pod dohledem pověřeného zaměstnance školy.
  • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy je omezen na nejnutnější případy, po telefonické domluvě a se zakrytými dýchacími cestami.
  • Výdej oběda je organizován tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob. Příbory, jídlo a nápoje dostávají strávníci u výdejního pultu. Oběd pro nemocného žáka je možné vyzvednout v 1. den nemoci v době mezi 11.00 a 11.30 hodin, nutno použít vchod ze dvora školy.
  • Provoz školní družiny je zajištěn tak, aby byly vytvořeny stabilní skupiny z omezeného počtu tříd.

S pozdravem a díky za spolupráci

Mgr. V. Peteřík, ředitel školy

Organizace zahájení nového školního roku 2020/2021 dne 1. září 2020

Žáci 2. – 9. tříd se shromáždí na nádvoří školy. Tam je budou od 7.50 hodin očekávat jejich třídní učitelé. S nimi pak bez přezutí odejdou do tříd na dobu jedné vyučovací hodiny, tj. do 8.45 hodin.

Děti z přípravné třídy a žáci 1. tříd v doprovodu nejlépe jen jednoho z rodičů se shromáždí také na nádvoří školy. Tam je budou od 7.50 hodin očekávat jejich třídní učitelky. S nimi pak odejdou do tříd na dobu zhruba jedné vyučovací hodiny, tj. asi do 8.45 hodin.

Vzdělávací dny – nabídka akcí

Termín

Název akce

Určeno

pro žáky

Rámcová náplň

Lektor

6. 8. 2020

Sportovec

2.- 7. tř.

Stříbro a okolí z pohledu geografie

Oběd

Bowling, plážový volejbal

Jana Peteříková

lorencovajana@seznam.cz

10.-11. 8. 2020

Výtvarník I

1.- 5.tř.

1. den

Práce s knihou, čtení s porozuměním

Pracovní listy – příroda v okolí Stříbra

Oběd

Vycházka do přírody, kresba, malba

2. den

Praktické slovní úlohy z matematiky

Oběd

Zájezd busem do „Svíčkárny“ Plzeň

Jana Minaříková

minar.jana@seznam.cz

 

10.-11.8.

2020

Výtvarník II

6.- 9.tř.

1. den

Práce s odbornou literaturou

Prezentace výtvarných technik

Oběd

Vycházka do přírody, kresba, malba

2. den

Pracovní listy – příroda v okolí Stříbra

Oběd

Zájezd busem do „Svíčkárny“ Plzeň

Monika Lacman Minaříková

monik.mo@seznam.cz

 

13. 8. 2020

Poutník po Zlaté cestě

6.- 9.tř.

Čtení a beseda o historii města Stříbra

(v němčině s překladem do češtiny)

Oběd

Vycházka do Kladrub, zpět autobusem

Václav Peteřík

peterik@zs-manesova.cz

Rainer Christoph

18. 8. 2020

Umělec

5–8.tř.

Pracovní listy „Zábavná čeština“ Teorie sítotisku – práce s textem

Oběd

Praktická část – procházka po kulturních památkách města Stříbra

Práce technikou sítotisk

Vladimíra Trnková (Krampolová) krampolova.vladimira@seznam.cz

24. 8.

2020

Zoolog

5.-8.tř.

Čtení a beseda o historii ZOO Plzeň Oběd

Exkurze do ZOO Plzeň

Lenka Strankmüllerová strankmullerova.lenka@seznam.cz Zdenka Barnášová