Archiv autora: Novák Lukáš

Den školy – 19 ročník – 23.6.2018 | České století aneb veselice v republice

takový byl námět letošního, 19. Dne školy ZŠ Mánesova 485, který se konal v sobotu 23.června 2018.

Učitelé a žáci si připravili příspěvky do kulturního programu, který měl za cíl jednak diváky pobavit a také nějak připomenout, že letos budeme slavit 100. výročí svobodného novodobého státu.

Navzdory nepřízni počasí a teplotě, odpovídající spíše době předvánoční, přišlo velké množství rodičů a dalších osob.

Vylepšit náladu jim kromě programu mohl také teplý nápoj a sladkosti ve školní kavárně, letos opět bohatě zásobené díky maminkám 24 žáků školy, kterým velice děkujeme a jmenný seznam jejich dětí přikládáme.

Za pedagogický sbor Václav Peteřík

Sladký příspěvek rodičů dítěte: Badawy O. | Brabcová K. | Tesárek J. | Pošvicová K. a A. | Svobodová E. | Artimová A. | Křížová P. | Frantová N. | Hánová N. | Pulkevič M. | Capouchová T. a Z. | Žůrek J. | Loukota L. | Petřina D. | Tvrdý P. | Lorencová J. | Trávníček J. | Loukotová T. | Šafránek J. | Šafránková E. | Hála M. | Šnajdrová K. | Kudlík J. | Braunová E.

Kandidáti na členy Školské rady

pro ZŠ Stříbro, Mánesova 485, p. o. na období 2018 – 2020 pro volby dne  22.11.2017

Kandidáti na zástupce pedagogických pracovníků:
  • Mgr. Alena Deredimosová
  • Mgr. Michaela Erbesová
Kandidáti na zástupce nezletilých žáků:
  • Pan Václav Milt
  • Pan Petr Čečil

Volby členů školské rady pro období 2018 – 2020

V souladu s ustanovením § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebním řádem schváleným usnesením Rady města Stříbra č. 48/II/13 ze dne 16.5.2005 oznamuji  vyhlášení voleb do Školské rady při ZŠ Stříbro, Mánesova 485, p. o. pro období 2018 – 2020.

Volby proběhnou dne 22.11.2017 v ZŠ Stříbro, Mánesova 485. Kandidáti z řad zákonných zástupců mohou být navrhováni e-mailem na adresu zs-manesova@iol.cz, nebo poštou na adresu Mánesova 485, 349 01 Stříbro s uvedením jména, příjmení a bydliště navrhovaného kandidáta a podpisem navrhovatele do 3.11.2017.

Ve Stříbře dne 20.10.2017
Mgr. Václav Peteřík, ředitel školy